Stiri

MAD TALKS – CATERINA PREDA, 20 octombrie, Timisoara

un proiect al Asociatia Culturala Contrasens
Curator Dana Sarmes
Moderator Marcel Tolcea

Chile și România nu au în comun doar realismul magic susținut în literatură și cinematografie, ci, așa cum înfățișează Caterina Preda, chiar formarea artei socio-politice sub același tip de regim totalitar. Caterina Preda reușește să depășească granițele deja trasate și să stabilească noi criterii de evaluare, conform cărora artiștii au chiar datoria morală de înțelegere și comunicare a politicii – îndeosebi în regimurile represive. Arta nu trebuie să rămână doar instrumentul prin care un regim autoritar își construiește puterea la nivel simbolic, ci trebuie să devină și zona de mobilitate pentru a ieși în afara acestei relații de putere. 
————————–————————–—-
Chile and Romania share not only the magical realism sustained in literature and cinematography, but, as Caterina Preda shows, they share the formation of socio-political art under the same type of totalitarian regime. Caterina Preda succeeds to cross the boundaries already set and to establish new evaluation criteria, affirming that artists have a moral duty to understand and communicate politics, especially in repressive regimes. Art is not only the instrument by which an authoritarian regime grows its power on a symbolic level, but also the mobility area to get out of this power relationship.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *